PARTERAPI

Find balancen sammen.

Vi alle må arbejde med vores parforhold hver især – og nogle gange hver for sig.

I parterapi hos mig er det derfor min anbefaling, at se jer både hver for sig og sammen.

Det betyder, at I hver især skal være klar til, at tage ansvar for egne reaktioner og adfærdsmønstre.

At have det godt sammen kræver nysgerrighed rettet mod dig selv og din partner. Det kræver dit nærvær og måske dit mod!